گارانتی و خدمات

گارانتی و خدمات


تمامی کالاهای درج شده در سایت دکوریا با ضمانت و کیفیت بوده و کالاها قبل از ارسال مورد بازبینی کارشناسان فنی دکوریا انجام می گیرد و چنانچه کالایی در هنگام تحویل مورد ایراد فنی و یا زدگی باشد از قسمت تماس با ما کد سفارش خود را به کارشناسان مربوطه بازگو کنید